Управління продажами

Управление продажами в программе Bon SensАвтоматизація продажів, як правило, дає не тільки економічний ефект, але і дозволяє підвищити якість обслуговування клієнтів. В наслідок чого, ви зможете приймати зважені управлінські рішення на основі аналізу зібраної в програмі інформації.

BS допомагає вирішити такі завдання як:

 • збільшення швидкості обміну інформацією між комерційними і виробничими відділами;
 • зручність і простота планування подій і завдань, оперативна система нагадувань;
 • оперативність в складанні договорів, комерційних пропозицій, специфікацій та інших документів;
 • спрощення формування замовлень у виробництво;
 • формування «робочої» клієнтської бази;
 • можливість відстежувати кожну операцію і в якому статусі вона перебуває;
 • автоматична E-mail розсилка комерційної та рекламної кореспонденції;
 • оперативний і повний контроль роботи менеджерів, аналіз ефективності їх роботи
 • контроль виконання поставлених завдань і доручень;
 • контроль дебіторської заборгованості по замовленням;
 • автоматичне формування заробітної плати менеджерам відділу продажу.

Ціноутворення

Ценообразование в программе Bon SensЦінова політика сьогодні – це не тільки методика формування ціни, що враховує всі витрати пов’язані з виробництвом продукції і плановий прибуток підприємства, – це, також, швидкість, з якою компанія реагує на цінові запити своїх клієнтів, що без автоматизації процесу виконати не можливо.

BS допомагає вирішити такі завдання як:

 • автоматизація розрахунку вартості по новим замовленням;
 • точність при розрахунку ціни, з урахуванням реальних витрат підприємства;
 • облік технологічних залишків матеріалів, використаних в розрахунках ціни;
 • управління ціноутворенням, надання знижок і коригування ціни за терміновість;
 • автоматичне формування калькуляції вартості;
 • оперативний перерахунок ціни з урахуванням змін курсів валют, накладних або тарифів.

Складський облік

Складской учет на рекламном агентстве в программе Bon SensУ сучасному підприємстві не можлива ефективна робота виробництва без автоматизації складської логістики. Це не тільки оперативний контроль надходжень і витрат матеріалів, а й важливий фактор, що впливає на швидкість проходження замовлення у виробничому ланцюжку.

BS допомагає вирішити такі завдання як:

 • скорочення часу на проведення складських операцій;
 • підвищення точності обліку приходу і витрати матеріалів;
 • скорочення запасів і неліквідних матеріалів;
 • заміна проведення повної інвентаризації складу на часткову або вибіркову, без зупинки видачі матеріалів в цех;
 • забезпечення максимальної швидкості підготовки матеріалів для видачі у виробництво;
 • контроль витрати матеріалів по кожному окремо взятому замовленню.

Управління виробництвом

Управление производством наружной рекламы в программе Bon SensАвтоматизація виробництва допомагає впорядкувати всі виробничі процеси і спростити управління виробничими потужностями. Завдяки цьому, в значній мірі, підвищується ефективність праці, і помітно поліпшується якість виробленої продукції.

BS допомагає вирішити такі завдання як:

 • оперативне планування виконання замовлень;
 • облік і контроль фактичних витрат матеріалів виданих на виконання замовлення;
 • скорочення технологічного браку на виробництві;
 • збільшення продуктивності праці і, як наслідок, зменшення собівартості продукції;
 • автоматичне формування технічного завдання на замовлення, що йде у виробництво;
 • формування технологічних стандартів на виробництві;
 • нарахування зарплати виробничим робітникам і автоматичне формування відомості на виплату.

Управління підприємством

Автоматизація управління підприємством – це комплекс заходів, що допомагає зробити управління компанією набагато ефективнішим. Можливість оперувати інформацією про роботу відділів та ділянок за необхідний період часу, відкриває нові перспективи в прийнятті управлінських рішень.

BS допомагає вирішити такі завдання як:

 • скорочення часу проходження інформації;
 • оперативність пошуку необхідної для роботи інформації;
 • закріплення функціональних обов’язків за конкретними особами, з можливістю контролю їх виконання;
 • контроль і аналіз діяльності підприємства, його підрозділів і персоналу;
 • контроль дебіторської та кредиторської заборгованості по компанії;
 • аналіз і оцінка ефективності рекламних заходів;
 • автоматичне формування архіву інформації життєдіяльності підприємства (клієнтська база, технічна документація на замовлення, управлінські та фінансові документи);
 • можливість дистанційного керування фінансами, контроль надходжень і поточних оплат.