Посадова інструкція оператора широкоформатного плотера

1. Загальні положення.

1.1.Посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права і відповідальність оператора широкоформатного плотера.
1.2.Оператор широкоформатного плотера відноситься до категорії технічних службовців.
1.3.Оператор широкоформатного плотера призначається на посаду і звільняється з посади в порядку, встановленому чинним трудовим законодавством, наказом директора підприємства.
1.4.Посадове підпорядкування оператора широкоформатного плотера:

1.4.1. Пряме підпорядкування Майстрові дільниці цифрового друку
1.4.2. Додаткове підпорядкування Начальнику виробництва
1.4.3. Розпоряджається
1.4.4. Працівника заміщає Інший оператор широкоформатного плотера
1.4.5. Працівник заміщає Іншого оператора широкоформатного плотера

1.5. Документи, що регламентують діяльність оператора широкоформатного плотера:
1.5.1.Зовнішні документи: законодавчі та нормативні акти, що стосуються виконуваних робіт.
1.5.2.Внутрішні документи: статут підприємства, накази та розпорядження керівника підрозділу та директора підприємства, положення про роботу дільниці цифрового друку, посадова інструкція оператора широкоформатного плотера, правила внутрішнього трудового розпорядку.

2. Кваліфікаційні вимоги.

2.1. Повна середня освіта або професійно-технічну освіту.
2.2. Стаж роботи за професією оператора широкоформатного плотера – не менше 1-го року.
2.3. Знання програм AdobePhotoshop, AdobeIllustrator.

3. Завдання та обов’язки.

Оператор широкоформатного плотера виконує такі завдання та обов’язки:
3.1. Здійснює друк зображень, згідно з макетами, на широкоформатному плотері.
3.2. Забезпечує своєчасне виконання замовлень з широкоформатного друку зображень.
3.3. Забезпечує раціональну витрату матеріалу, і енергоресурсів.
3.4. Встановлює режим роботи обладнання, стежить за якістю широкоформатного друку.
3.5. Контролює дотримання технологічних процесів, оперативно виявляє і усуває причини їх порушення.
3.6. Готує широкоформатний плотер і матеріали до роботи, налаштовує його в процесі роботи.
3.7. Вживає заходів щодо запобігання браку і підвищення якості виробів.
3.8. У разі необхідності, готує макети для друку і робить нескладні дизайнерські розробки.
3.9. Своєчасно проводить регламентні роботи з обслуговування та чищення обладнання.
3.11. Веде журнал обліку витратних матеріалів, а так само журнал обліку сервісних та інших регламентних робіт.
3.12. Здійснює контроль за станом запасів витратних матеріалів, які лімітуються, і своєчасний їх замовлення. Веде облік замовлень матеріалів і запасних частин для широкоформатного плотера.
3.13. Дотримується правил і норми охорони праці, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.
3.14. Сприяє підтриманню в колективі атмосферу взаємної допомоги.
3.15. Відповідає за загальний контроль на виробничій ділянці (санітарний стан, охорона об’єкту, відсутність сторонніх осіб, виробнича дисципліна та інше).

4. Права.

Оператор широкоформатного плотера має право:
4.1. Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи напряму широкоформатного друку.

5. Відповідальність.

Оператор широкоформатного плотера несе відповідальність:
5.1. За неналежне виконання або невиконання посадових обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією – в межах, визначених чинним законодавством.
5.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.
5.3. За матеріальний збиток, який нанесено підприємству – в межах, визначених чинним цивільним законодавством.

6. Повинен знати.

Оператор широкоформатного плотера повинен знати:
6.1. Види широкоформатних плотерів і повнокольорових принтерів, принцип їх дії.
6.2. Правила встановлення режиму друку повнокольорових зображень на обладнанні, яке використовується на підприємстві.
6.3. Будову і правила експлуатації широкоформатного плотера і повнокольорового принтера.
6.4. Правила ведення документації.
6.5. Роботу в сучасних операційних системах.
6.6. Прийняття підготовки макетів для друку.
6.7. Чинні положення про оплату праці та форми матеріального заохочення.
6.8. Правила внутрішнього трудового розпорядку.
6.9. Основи організації праці.
6.10. Основи законодавства про працю.
6.11. Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

7. Інші положення.

7.1. Посадова інструкція складена у двох екземплярах, один з яких зберігається на підприємстві, другий – у працівника.
7.2. Розділи “Завдання та обов’язки”, “Права” і “Відповідальність” можуть бути уточнені у зв’язку зі змінами структури управління, завдань і функцій структурного підрозділу.
7.3. Зміни та доповнення в дану посадову інструкцію повинні бути внесені наказом генерального директора.

З інструкцією ознайомлений: “___” ___________ 2015 ________ (______________)