Посадова інструкція керівника проектів

1. Загальні положення.
1.1. Дана посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права і відповідальність керівника проекту.
1.2. Керівник проекту відноситься до категорії керівників.
1.3. Керівник проекту призначається і звільняється з посади в порядку, встановленому чинним трудовим законодавством, наказом генерального директора.
1.4. Посадове підпорядкування керівника проектів:

1.4.1. Пряме підпорядкування Комерційний директор
1.4.2. Додаткове підпорядкування Ген. директору
1.4.3. Віддає накази
1.4.4. Заміна працівника Керівник проектів
1.4.5. Заміна працівника Керівник проектів

1.5. Документи, що регулюють діяльність керівника проектів:
1.5.1. Зовнішні документи: законодавчі та нормативні акти, пов’язані з виконавчою роботою
1.5.2. Внутрішні документи: Статут та постанови генерального, виконавчого та комерційного директорів, посадова інструкція керівника проектів, правила внутрішнього трудового розпорядку.
2. Кваліфікаційні вимоги.
2.1. Повна вища освіта.
2.2. Досвід роботи в сфері організації комерційної діяльності підприємства не менше 5 років.

3. Завдання та обов’язки
Виконує наступні завдання та обов’язки:
3.1. Проведення маркетингових досліджень ринку рекламних послуг від отримання інформації, що стосується пропозиції і попиту, рівня цін для рекламної продукції, ділової активності конкурентів, нові види рекламних послуг.
3.2. Організація активних продажів зовнішньої реклами та поліграфічної продукції власного виробництва.
3.3. Забезпечує комплексні рекламні послуги корпоративних клієнтів для виконання послуг, яких не вистачає в портфелі підприємства з організаціями.
3.4. Розробляє стратегію виведення на ринок нових видів рекламних послуг.
3.5. Бере участь у процесі формування цін на рекламну продукцію для визначення її конкурентоспроможності.
3.6. Здійснює контроль ефективності витрат про роботу комерційної служби.
3.7. Проводить категоризацію клієнтів, з точки зору визначення корпоративних клієнтів.
3.8. Визначає пріоритетні групи потенційних клієнтів для рекламних агентів (друк і зовнішня реклама).
3.9. Організовує роботу оренди власних рекламних площин 3х6 м.
3.10. Веде необхідні документи і готує доповіді у встановлений термін.
4. Права.
Має право:
4.1. Діяти від імені компанії, представляти компанію у відносинах з іншими організаціями.
4.2. Взаємодіяти з іншими структурами підрозділів підприємства в рамках своєї компетенції.
4.3. Знайомитися з проектами підприємств, які впливають на діяльність комерційної служби, вносити пропозиції та зауваження щодо проекту.
4.4. Вносити на розгляд пропозиції щодо поліпшення діяльності підприємства в цілому і їх служб зокрема.
4.5. Брати участь у підготовці проектів, угод, наказів, інструкцій та інших документів, що відносяться до діяльності комерційної служби.
4.6. Подавати керівництву підприємства повідомлення, скарги (письмово чи усно), у тому числі про залучення фінансової та дисциплінарної відповідальності комерційних служб.
5. Відповідальність.
Несе відповідальність:
5.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним законодавством.
5.2. За злочини, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в рамках поточного адміністративного, кримінального та цивільного законодавства.
5.3. За матеріальний збиток, заподіяний в межах, визначених нинішнім цивільним законодавством.

6. Слід знати.
Повинен знати:
6.1. Законодавчі та нормативно правові акти за напрямом діяльності.
6.2. Основи організації рекламного бізнесу.
6.3. Положення, які існують на ринку рекламних послуг.
6.4. Теорію і практику маркетингу.
6.5. Методи прогнозування і моделювання попиту, формування конкурентоспроможних портфоліо рекламних послуг, порядку ціноутворення.
6.6. Засоби встановлення ділових контактів з партнерами.
6.7. Етика ділового спілкування та ведення переговорів.
6.8. Розробка бізнес-планів та планів виробництва та господарської діяльності підприємства.
6.9. Основи технології, організації виробництва, праці та управління.
6.10. Трудове законодавство, основи управління.
6.11.Правіла і норми охорони праці, промислової безпеки, санітарії та протипожежного захисту.
6.12. Перспективи інноваційної та інвестиційної діяльності підприємства.
6.13. Роботу комп’ютерного обладнання, засоби телекомунікацій і зв’язку.
7. Інші положення.
7.1. Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один з яких зберігається на підприємстві, другий – у працівника.
7.2. Розділи “Завдання та обов’язки”, “Права” і “Відповідальність” можуть бути уточнені у зв’язку зі змінами структури управління, завдань і функцій структурного підрозділу.
7.3. Зміни та доповнення в дану посадову інструкцію Повинні бути внесені наказом генерального директора.

З інструкцією ознайомлений:

“___” ___________ 20 15 р. _______________ (________________)