Положення про приймання матеріалів на склад підприємства з виробництва зовнішньої реклами

1. Основне положення.
1.1. Порядок і терміни приймання матеріалів, виробів і конструкцій визначаються: «Положенням про приймання матеріалів на склад».
1.2. Приймання має проводитися за супровідними документами постачальника (рахунок-фактура, специфікація, накладна та ін.) та має полягати у визначенні відповідності кількості і якості продукції, що надійшла, які вказані в супровідних документах, а також в договорах, і заявках на постачання матеріалів.

2. Правило приймання матеріалу на склад.
2.1. Під час приймання продукції, повинні виконуватися наступні операції:
a. визначення кількості та якості продукції, що надійшла;
b. приймання продукції на облік;
c. підготовка до складання продукції на зберігання;
d. складка продукції на місця зберігання.
2.2. Приймання продукції має проводитися завідувачем складу або особою, яка його заміняє, а також особою, уповноваженою на це керівником підприємства з постачання продукції.
2.3. Завідувач або працівник складу повинен заздалегідь, до надходження продукції на склад, підготуватися до її отримання:
a. визначити місце для її укладання;
b. заздалегідь подати заявку на надання робочих для розвантаження;
c. проінструктувати робітників про порядок виконання майбутніх вантажних робіт з дотриманням правил техніки безпеки.
2.4. Приймання матеріалів і виробів на склад має проводитися, на підставі зовнішнього огляду виробів. Електроарматура на основі світлодіодів (світлодіодні модулі, лінійки, шнури) при прийманні на склад повинні перевірятися на рівномірність і яскравість засвічення.
2.5. При прийманні матеріалів і продукції працівник складу зобов’язаний перевірити:
a. відповідність продукції, що постачається заявці на постачання;
b. цілісність пакування або зовнішнього захисту;
c. відповідність найменування продукції або маркування в супровідних документах.
2.6. При постачанні матеріалів чи продукції в тарі на склад, працівник складу, крім перевірки маси (брутто) і кількості місць, може вимагати відкриття тари, перевірки маси (нетто) і кількості товарних одиниць в кожному місці.
2.7. Якщо в процесі приймання, виявляється відсутність супровідних документів, то матеріали, що надійшли без накладних, зберігаються окремо до їх оформлення. Якщо при прийманні продукції будуть виявлені: недостачі, надлишки, механічні пошкодження або інше псування; невідповідність заявці на постачання або супровідних документах, то в такому випадку складається «Акт про брак на постачання», де вказуються інформація про виявлені порушення. (Наказ №4 Контроль якості від 05.01.2012 р).
2.8. Прихованими недоліками визнаються такі дефекти, які не могли бути виявлені, при звичайній для даного виду продукції перевірці і виявлені в процесі роботи, підготовки до монтажу, в процесі монтажу, випробування, використання і зберігання продукції.
2.9. Приймання продукції за якістю і комплектністю проводиться відповідно до стандартів, технічних умов, основним й особливим умовам постачання, а також за супровідними документами, що посвідчують якість та комплектність продукції, що поставляється (технічний паспорт, сертифікат, посвідчення про якість, рахунок-фактура, специфікація і т. п.).

3. Зберігання матеріалів.
3.1. Зберігання матеріалів, виробів і обладнання на складах повинно проводитися відповідно до вимог стандартів і технічних умов. Правильна організація зберігання продукції повинна забезпечувати її якісне і кількісне збереження.
3.2. При зберіганні продукції необхідно забезпечувати:
a. раціональне розміщення продукції на складі;
b. збереження споживчих якостей;
c. простоту обліку та інвентаризації;
d. постійне планове і позапланове оновлення запасів;
e. безпечні методи роботи.
3.3. За способом зберігання вся продукція ділиться на такі групи:
a. I – продукція, яка не потребує захисту від атмосферних опадів, що підлягає зберіганню на відкритих майданчиках;
b. II – продукція, що вимагає захисту від прямого попадання атмосферних опадів, але не чутлива до температурних коливань, що підлягає зберіганню під навісом;
c. III – продукція, що вимагає захисту від атмосферних опадів і вогкості, але малочутлива до температурних коливань, що підлягає зберіганню в закритих неопалюваних складах;
d. IV – продукція, чутлива до температурних коливань, що підлягає зберіганню в закритих утеплених складах.
3.4. З метою швидкого пошуку матеріалів і виробів, що зберігаються в складах, слід ввести нумерацію місць його зберігання, прикріпивши до гнізда стелажа відповідний ярлик або бирку, із зазначенням найменування, розміру, сорту, кількості матеріалів чи виробів, що зберігаються.
3.5. Матеріали, що поступили повторно розміщують окремо від матеріалів, що були у вживанні.
3.6. Матеріали однорідні, але що надійшли на склад в різний час, слід розміщувати так, щоб була забезпечена видача цих матеріалів в порядку надходження їх на склад.
3.7. Матеріали однорідні, але з різними технологічними характеристиками (щільність, колір, товщина і т. Д.) повинні зберігатися окремо.
3.8. Зберігання продукції в штабелях допускається в тих випадках, коли при його складанні, один на одного, нижні ряди не отримують деформації чи руйнування від тиску вище покладених рядів; коли геометрична форма місць дозволяє складати міцний штабель; коли вироби громіздкі і їх неможливо укласти в стелажі, а також, коли вироби, при видачі споживачам, не вимагають індивідуального підбору, який може викликати розбирання штабеля для вилучення необхідного пакувального місця чи виробу.
3.9. Безладне зберігання матеріалів, виробів і обладнання на відкритих майданчиках і складах неприпустимо.

4. Облік матеріальних цінностей.
4.1. Інформація на кожне найменування, тип, кількість продукції, що надійшла вноситься в «прибуткову накладну 1С». Інформацію вносить завідувач складу на підставі первинних прибутково-видаткових документів.
4.2. При внутрішній передачі товарів зі складу на склад і при видачі на власні потреби, для документального оформлення і обліку їх руху, застосовується «накладна на переміщення товару».
4.3. Видача матеріалу у виробництво, здійснюється за наявності оформленого бланка замовлення і виробничого кошторису, що підтверджує постачання матеріалу на замовлення.
4.4. При передачі матеріалу у виробництво, завідувач складу здійснює переміщення з виробничого складу на склад бригадира чи ділянки.
4.5. Видача товарно-матеріальних цінностей зі складів за якимись іншими документами забороняється.

5. Повернення залишків на склад.
5.1. Можливе повернення на склад з виробництва матеріалів, що не були використані.
5.2. Не використані матеріали повинні бути переміщені зі складу бригади чи ділянки на склад виробництва, з обов’язковою позначкою в складській програмі.
5.3. Вимоги до зворотних матеріалів відповідають вимогам, викладеним в даному положенні.

Директор ________________________