Положення про виробничий брак в зовнішній рекламі

Виробничий брак – це продукція, яка не відповідає встановленим стандартам якості.

Залежно від місця виявлення, розрізняють внутрішній брак (виявлений до відправлення продукції покупцю), який складається з виробничої собівартості виробу; і зовнішній брак (виявлений покупцем), що складається з виробничої собівартості виробу і витрат на транспортування, проведення монтажних, демонтажних робіт.

Залежно від характеру дефектів, брак може бути придатним до виправлення (вироби визнані непридатними, але можуть бути доведені до заданого рівня якості, шляхом додаткових витрат) та не придатним (вироби визнані непридатними і не підлягають виправленню). Втрати від браку враховуються у складі інших витрат при формуванні собівартості.

Основними причинами браку у виробництві зовнішньої реклами можуть бути:

 • неправильна налагодження чи несправність обладнання;
 • помилки в проектній документації;
 • порушення технологічної дисципліни;
 • недостатня кваліфікація робітників і т. д.

Основні ознаки виробничого браку:

 • невідповідність якості (дефекти в зовнішньому вигляді);
 • невідповідність зовнішніми параметрами (порушені розміри зазначені в проектній документації);
 • невідповідність дизайн-макету;
 • порушення технологій, що знижують експлуатаційні характеристики виробу.

Виявлення браку, доручається робітникам, майстрам і працівникам технічного відділу, а також співробітнику, що виконує функції технолога виробництва.

Підставою для обліку виробничого браку, аналізу та розробки заходів щодо його усунення, слугує «Повідомлення про брак», в якому зазначаються його причини і винуватці. «Повідомлення про брак» складається бригадиром виробничого відділу, технологом, або начальником виробництва.

«Повідомлення про брак» містить наступну інформацію:

а) назва забракованого виробу;
б) замовник;
в) номер замовлення;
г) вид виробничого браку та причини його виникнення;
д) кількість забракованої продукції;
е) виправний брак чи ні;
ж) ким допущений брак;
з) сума витрачена на усунення браку (за статтями витрат):

 • матеріали;
 • виробничі витрати, в т. ч. і заробітна плата;
 • транспортні витрати.

Інформація, що міститься в «Повідомленні про брак», в обов’язковому порядку доводиться до працівників, причетним до допущеному браку, після чого документ візується і передається на розгляд керівнику підприємства. У разі, якщо керівник підрозділу чи відділу приховує факт існування виробничого браку, то відповідальність за дане порушення покладається, безпосередньо, на нього.

Винуватці виробничого браку несуть за нього матеріальну відповідальність, відповідно до «Положення про дисциплінарні стягнення». Форму покарання визначає лице, що складає «Повідомлення про брак». Всі заходи, пов’язані з усуненням виробничого браку, повинні виконуватися поза планово і в найкоротші терміни. Для усунення браку, всі служби, що беруть участь у його усуненні, зобов’язані знайти резерв часу з метою збереження затвердженого раніше виробничого графіка. Зміни у виробничому графіку можуть проводитися тільки у виняткових випадках і з обов’язковим повідомленням керівника підприємства. Всі витрати, що виникли в процесі усунення браку, лягають на відділ, співробітники якого його допустили.

Директор____________________