Положення про проведення «оперативок» і нарад на підприємстві з виробництва зовнішньої реклами

«Оперативка» – коротка нарада, що проводиться щодня, завдання якої – вислухати звіти про виконання завдань, поставити нові завдання, і перш за все в оперативному порядку вирішити наявні проблеми. Мінімум дискусій. Крім аналізу і зворотного зв’язку, «оперативка» грає роль «мотиватора», тобто налаштовує співробітників на новий день, щоб вони прокинулися, отримали заряд гарного настрою і взялися до своїх обов’язків.

1. «Оперативка» проводиться щодня о 9 год. 30 хв., за допомогою Інтернету чи селекторного зв’язку. Кількість витраченого часу не повинна перевищувати 15 хвилин. Відповідальним за проведення «оперативок» є виконавчий директор підприємства.

2. Склад учасників «оперативки» – це керівники структурних підрозділів та філій підприємства.

3. В процесі проведення «оперативки» не виносити на обговорення питання, які можуть бути вирішені в робочому порядку, допустимі уточнення, а не дискусії.

4. Керівники та фахівці, які беруть участь в «оперативці», повинні так планувати свій робочий день, щоб їх присутність була обов’язковою.

5. У разі, якщо будь-хто з учасників, з об’єктивних причин, не може бути присутнім на «оперативці», то він зобов’язаний завчасно попередити виконавчого директора про це, а також в письмовому вигляді надати звіт про виконання поставлених завдань і список поточних питань.

Нарада – більш тривала ділова зустріч, що проводиться 2-а рази на місяць, на якій контролюються і ставляться більш довгострокові завдання, контролюються ключові показники ефективності, в тому числі фінансові, доводяться до відома керівників підрозділів нові накази і розпорядження, приймаються рішення про виділення тих чи інших ресурсів, про розставляння поточних пріоритетів, а також підводяться підсумки за минулий період.

1. Наради проводиться двічі на місяць (через вівторок) о 17 год. 00 хв., кількість витраченого часу не повинна перевищувати 1,5 години. Місце проведення визначається і оголошується завчасно. Відповідальним за проведення нарад є виконавчий директор підприємства.

2. Склад учасників нарад – це керівники структурних підрозділів та філій підприємства. У разі необхідності, нарада може бути проведена в розширеному складі, і на неї можуть бути запрошені інші співробітники підприємства.

3. В процесі проведення наради, не виносити на обговорення питання, які можуть бути вирішені в робочому порядку, допустимі уточнення, а не дискусії. Звіти про виконання завдань, що були поставлені на попередніх нарадах, надаються у формі відповідей на питання: «Що планувалося? Що зроблено? Що не зроблено і чому? Що потрібно додатково зробити для досягнення результату?». Перед початком наради, кожен з її учасників зобов’язаний скласти перелік питань, які необхідно вирішити.

4. Результатом ефективної наради – є прийняте рішення. При підбитті підсумків, необхідно чітко сформулювати, які дії необхідно виконати, термін їх виконання, а також визначити відповідальних осіб, які будуть контролювати виконання того чи іншого завдання.

5. Протокол наради веде виконавчий директор, копія якого протягом 1-го дня надається всім учасникам.

6. Керівники і фахівці, які беруть участь у нараді, повинні так планувати свій робочий день, щоб їх участь була обов’язковою.

7. У разі, якщо будь-хто з учасників, з об’єктивних причин, не може бути присутнім на нараді, він зобов’язаний, завчасно, попередити про це виконавчого директора, а також в письмовому вигляді надати звіт про виконання поставлених завдань і список поточних питань .

Директор ________________________