Положення про структуру і систему роботи «Центру оперативної реклами»

1. Загальне положення.

a. Положення про систему роботи «центру оперативної реклами», що є структурним підрозділом підприємства.
b. Підрозділ підпорядковується безпосередньо директору підприємства.
c. Керівництво підрозділом, здійснює керівник «центру оперативної реклами», який призначається на посаду наказом директора підприємства.
d. Працівники відділу призначаються на посади та звільняються з посад наказом директора підприємства, за поданням керівника підрозділу.

2. Структура підрозділу.

a. Структуру і штатну чисельність підрозділу, стверджує виконавчий директор за поданням керівника «центру оперативної реклами».
b. До складу підрозділу входять відділи:

  • відділ роботи з клієнтами (відділ збуту);
  • ділянку по виробництву поліграфічної продукції;
  • ділянку по виробництву виробів для зовнішньої реклами.

Структура центра оперативної реклами

Керівник підрозділу розподіляє обов’язки між співробітниками відділів і затверджує їхні посадові інструкції.

3.Основні завдання і функції «центру оперативної реклами».

a. проведення переговорів з клієнтами;
b. організація збуту продукції підприємства, її постачання споживачам в терміни і обсязі, відповідно до замовлень і укладених договорів;
c. підготовка проектів, договорів на надання послуг;
d. формування замовлень на постачання і їх прив’язку з планами виробництва, з метою забезпечення здачі готової продукції виробничими підрозділами в терміни, по номенклатурі, комплектності та якості, відповідно до замовлень і укладених договорів;
e. розробка нескладних дизайн макетів;
f. організація постачання матеріалів на власний склад;
g. організація складського господарства, створення умов для належного зберігання та збереження матеріальних ресурсів;
h. участь в розробленні стандартів по матеріально-технічному забезпеченню підрозділу, норм якості, організації збуту;
i. забезпечення раціонального використання транспорту;
j. формування звітів, фінансових планів з роботи підрозділу, в установлені терміни;
k. забезпечення своєчасного надходження коштів за реалізовану продукцію;
l. участь в суперечливих питаннях пов’язаних з діяльністю відділу.

4. Послуги та продукція, що виробляються «центром оперативної реклами».
«Центр оперативної реклами» надає комплекс рекламних послуг, обумовлених технологічними можливостями власної виробничої ділянки, а також виробничими ділянками базового підприємства (послуги широкоформатного друку, фрезерування). Всі клієнти, які звертаються в «центр оперативної реклами» за послугами з виготовлення виробів для зовнішньої реклами, і які не можуть бути виконані на власній виробничій ділянці, переводяться на менеджерів (продавців) відділу продажів базового підприємства. Виняток становлять замовлення, для яких необхідне залучення виробничих монтажних бригад і працівників макетної ділянки.

4.1. На власній виробничій ділянці:

a. виготовлення та монтаж виробів зовнішньої реклами (таблички, планшети, наклейки, оформлення рекламної площі);
b. виготовлення малотиражної цифровий поліграфічної продукції (візитівки, дисконтні картки, наклейки, запрошення і т. д.);
c. репрографічні послуги (послуги плотерного різання).
4.2. На виробничій базі підприємства:
а. широкоформатний друк;
b. послуги з фрезерування листових матеріалів;
c. розміщення замовлень на виготовлення компонентів для стендів і табличок (багетні рамки і акрилові кишені);
d. розміщення замовлень на оформлення вітрин, рекламних поверхонь, брендування автотранспорту.

5. Взаємовідносини «центру оперативної реклами» з іншими підрозділами підприємства.
Для виконання функцій і реалізації прав центр оперативної реклами взаємодіє:

a. з фінансовим відділом, з метою забезпечення господарсько-фінансової діяльності підрозділу, складання оперативних зведених звітів про доходи та витрати коштів, даних про виконання бюджету, підготовки супровідної документації до реалізованої продукції;
b. з технічним відділом, з питань проведення вимірювань на об’єктах, складання специфікацій, технічних умов, виробничих кошторисів на виготовлення виробів для зовнішньої реклами;
c. з виробничими відділами базового підприємства, з питань розміщення замовлень на виготовлення виробів для зовнішньої реклами та широкоформатного друку.

6. Права «центру оперативної реклами».

Підрозділ має право:
6.1. Вимагати надання підрозділами підприємства матеріалів, звітів, заявок, інформації, необхідної для здійснення своєї діяльності.
6.2. Керівник підрозділу має право давати вказівки іншим підрозділам підприємства, пов’язаних з питаннями забезпечення діяльності «центру оперативної реклами».
6.3. Контролювати дотримання стандартів і норм, затверджених на підприємстві, при виконанні завдань і зобов’язань з постачання продукції.
6.4. Визначати терміни виконання замовлень в підрозділі, згідно з власним виробничим графіком, а також згідно з графіками суміжних виробничих відділів і ділянок базового підприємства, на яких «центр оперативної реклами» розміщує свої замовлення.
6.5. Вимагати від начальників усіх структурних підрозділів своєчасного надання документів та матеріалів, готової продукції, необхідних для роботи центру оперативної реклами.
6.6. Надавати керівництву підприємства:
a. пропозиції про заохочення та адміністративні стягнення працівників підрозділу;
b. інформацію про плани відділу та звіт про їх виконання.
6.7. Проводити навчання та атестацію працівників відділу.

7. Відповідальність.
7.1. Всю відповідальності за якість і своєчасність виконання, покладених цим Положенням на відділ, завдань і функцій несе керівник підрозділу.
7.2. Ступінь відповідальності інших працівників підрозділу, встановлюється посадовими інструкціями.

Директор ________________