Порядок ведення табеля обліку робочого часу на підприємстві

Для обліку відпрацьованого часу, в підрозділах і цехах підприємства, наказую керуватися наступними правилами:

1. Відповідальним за веденням табеля в підрозділах або цехах, є його керівник.
2. Керівник підрозділу зобов’язаний самостійно вести табель обліку робочого часу, або призначити відповідального з низки працівників свого підрозділу.
3. Табель обліку робочого часу являє собою журнал з нумерацією сторінок і має такий вигляд:

ПІБ працівника Час приходу Підпис Час виходу Підпис Кіл-ть годин Причина відсутності
 

4. У графі 1 – вказується прізвище та ініціали працівника підрозділу; в графах 2, 4-відповідно, час приходу і виходу працівника; в графах 3, 5 – підпис підтверджує інформацію зазначену в графах 2 і 4; в графі 6 – кількість відпрацьованих годин за поточний робочий день; в графі 7 – причина відсутності працівника.

5. Для спрощення заповнення табеля, використовуються наступні умовні позначення:

«від» – відпустка;
«вск» – відпустка своїм коштом;
«пр» – прогул;
«в» – відрядження;
«л» – лікарняний.

6. Працівник підрозділу зобов’язаний на початку і в кінці кожного робочого дня ставити підпис, який підтверджує час його приходу на роботу і відходу з роботи.

7. В кінці робочого дня, відповідальний за ведення табеля, передає даний документ керівнику підрозділу для ознайомлення і візування.

8. Робітник, який не підтвердив своїм підписом присутності на роботі, підлягає адміністративному стягненню, аж до накладення штрафу.

9. У кінці місяця, заповнений табель підписує керівник підрозділу і передає його в бухгалтерію для формування зарплатної відомості.

Даний наказ довести до керівників усіх підрозділів і цехів.

Директор ________________