Наказ про профілактику та попередження браку на підприємстві виробнику реклами

Для зниження браку продукції, що випускається на підприємстві, вводиться система технічного контролю, основними функціями якої є:

  • вхідний контроль матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих що надходять на підприємство;
  • контроль якості технічної і супроводжуючої документації;
  • операційний контроль якості і параметрів виробу в процесі виготовлення;
  • приймальний контроль готових виробів;
  • облік і аналіз дефектів.

Винуватці браку несуть за нього матеріальну відповідальність, відповідно до «Положення про дисциплінарні стягнення». Форму покарання визначає особу, що складає «Повідомлення про брак». Всі заходи, пов’язані з усуненням браку, повинні виконуватися позапланово і в найкоротший термін. Для усунення браку, всі служби, що беруть у цьому участь зобов’язані знайти резерв часу, з метою збереження затвердженого раніше графіку виконання робіт. Всі витрати, що виникли в процесі усунення браку, лягають на відділ, співробітники якого його допустили.

Наказ набирає чинності з _________________. Відповідальними особами за виконанням цього наказу є співробітники підприємства, зазначені в додатку №1; №2.

Додаток №1

Проходження замовлення на виробництві зовнішньої реклами

1. Дизайн-студія.

Постановка задачі на дизайн, з урахуванням особливостей замовлення і вимог клієнта

Розподіл роботи в студії з обговоренням особливостей замовлення і вимог клієнта (допускається спільне обговорення із залученням менеджера, дизайнера, головного дизайнера, представника техвідділу, а також, у виключних випадках, представника замовника).

Проміжний контроль в процесі дизайну

Проміжний контроль дизайну проводиться головним дизайнером студії. Основним завданням проміжного контролю, є виявлення похибки в дизайні на стадії розробки.

Експертиза дизайну перед передачею його в відділ продажів

Діагностика проводиться головним дизайнером на предмет відповідності заявці (бриф), вимогам, що пред’являються до візуалізації (фотомонтаж) і презентації дизайну.

2. Відділ продажів.

Експертиза документації (заявка на розрахунок вартості) перед передачею в Техвідділ

Експертиза документації проводиться керівником відділу продажів, перед передачею в Техвідділ і передбачає діагностику, сформованого менеджером технічного завдання, на наявність повної інформації про виріб (параметри виробу, основні матеріали, технічні особливості), а також наявність фотографії об’єкта, на якій передбачається проведення монтажу виробу (повний ракурс, що надає повну інформацію про особливості майбутнього монтажу + фотографія, безпосередньо, місця монтажу в фронтальному ракурсі і в перспективі + фотомонтаж і масштабний макет).

3. Технічний відділ.

Постановка задачі на розрахунок вартості і складання кошторису, з урахуванням особливостей замовлення
Розподіл роботи в техвідділу проводиться керівником технічного відділу, з обов’язковим обговоренням особливостей замовлення і вимог клієнта (допускається спільне обговорення із залученням технічного директора, кошторисника, інженера-конструктора, нач. виробництва, менеджера, дизайнера, головного дизайнера, а також, у виняткових випадках , представника замовника).

Експертиза вартості, кошторису та технічної документації перед передачею їх до відділу продажів
Експертиза кошторису проводиться технічним директором, перед передачею кошторису до відділу продажів, на відповідність технічним завданням. Основним завданням експертизи є аналіз застосованих у розрахунку технологій, матеріалів, тарифів, торгових націнок, транспортних витрат, вартості послуг субпідрядних організацій і т. д.

4. Відділ продажів.

Експертиза документації перед передачею у виробництво

Експертиза документації проводиться керівником відділу продажів, перед передачею у виробництво і передбачає діагностику, сформованого менеджером електронного бланка замовлення, на наявність повної інформації про виріб (параметри виробу, основні матеріали, технічні особливості), а також наявність фотографій об’єкта, на яких передбачається проведення монтажу виробу (повний ракурс, що надає повну інформацію про особливості майбутнього монтажу + фотографія, безпосередньо, місця монтажу в фронтальному ракурсі і в перспективі + фотомонтаж, масштабний макет + наявність прикріпленої до замовлення калькуляції).

5. Технічний відділ.

Експертиза документації перед переданням на виробництво

Експертиза документації проводиться кошторисником, який виконував розрахунок вартості, перед передачею у виробництво і передбачає діагностику, сформованого менеджером електронного бланка замовлення, на відповідність складеному кошторису і робочими кресленнями (параметри виробу, основні матеріали, технічні особливості).

6. Виробництво.

Експертиза документації перед передачею в цех

Експертиза документації проводиться начальником виробництва зовнішньої реклами перед передачею в цех і передбачає діагностику, сформованого менеджером електронного бланка замовлення, на наявність повної інформації про виріб (параметри виробу, основні матеріали, технічні особливості), а також наявність фотографій об’єкта, на яких передбачається проведення монтажу виробу (повний ракурс, що надає повну інформацію про особливості майбутнього монтажу + фотографія, безпосередньо, місця монтажу в фронтальному ракурсі і в перспективі + фотомонтаж, масштабний макет + наявність прикріпленої до замовлення калькуляції).

Діагностика і корегування необхідних матеріалів, комплектуючих та інструментів

Діагностика матеріалів – наявності їх на складі. Діагностика проводиться відразу ж після надходження бланка замовлення на виробництво. Коригування матеріалів, закладених в кошторис, може проводитися начальником виробництва зовнішньої реклами, в разі виниклої виробничої необхідності. Здійснене коригування не повинне впливати на якість і зовнішній вигляд, а також терміни виготовлення виробу. У разі необхідності заміни основних матеріалів, таких як профіль, лицьова панель, світлова арматура потрібне обов’язкове узгодження з менеджером відділу продажів, який проводить дане замовлення.

Підготовка супровідної документації (бланк замовлення, креслення, акт здачі) при передачі в цех

Підготовка супровідної документації проводиться начальником виробництва зовнішньої реклами та передбачає друк бланка замовлення, масштабного макета, фотомонтажу, креслення і акт приймання передачі, з подальшою їх передачею в цех.

Проміжний цеховий контроль параметрів виробу і якості виготовлення

Контроль якості технічних вузлів, конструкцій, напівфабрикатів і окремих деталей. Контроль здійснюється бригадиром або керівником дільниці в момент передачі в суміжний виробничий відділ або приймання із суміжного виробничого відділу. В процесі діагностики, в обов’язковому порядку, перевіряються всі основні технічні параметри, зазначені в супровідній документації, такі як розмір, співвісність, діагональ, а також якість кріплення, зварювання, наявність перекосів, подряпин, заломів і т. Д.

Тестування готового виробу перед відвантаженням замовнику чи монтажем

Тестування проводиться майстром технологом виробництва зовнішньої реклами, а в разі його відсутності – начальником виробництва, на відповідність якості та технічним параметрам, зазначеним в супровідній документації. У процесі перевірки якості виробу, необхідно враховувати особливості майбутнього монтажу, експлуатації та сервісного обслуговування, а також вимог техніки безпеки. Особливу увагу необхідно звернути на якість засвічення світлових виробів, з обов’язковим стендовим тестуванням. В процесі діагностики, також в обов’язковому порядку, перевіряються всі основні технічні вузли виробу, якість кріплення, зварювання, наявність перекосів, подряпин, заломів і якість упаковки вироби.

Тестування виробу по завершенню монтажу

Тестування проводиться бригадиром монтажної бригади перед здачею представнику замовника. При необхідності, до тестування можуть залучатися менеджер відділу продажів, керівник відділу продажів, майстер-технолог виробництва, технічний директор, начальник виробництва. В процесі тестування, перевіряється відповідність виробу параметрам і зовнішньому вигляду, зазначеним в супровідній документації, акуратності виконання роботи (шви, видимі кріплення). В обов’язковому порядку, перевіряється яскравість і рівномірність засвічення виробу, а також відповідність вимогам техніки безпеки. По завершенню тестування, виріб здається представнику замовника з подальшим заповненням та підписанням акту прийому здачі вироби.

Ведення журналів рекламацій і зауважень, що виникли в процесі виготовлення, які надійшли

Журнал ведеться майстром технологом зовнішньої реклами і являє собою добірку повідомлень про брак, з подальшим їх аналізом. На підставі отриманого аналізу, проводяться профілактичні заходи, спрямовані на попередження браку в майбутньому.

7. Відділ продажів.

Ведення журналів рекламацій і зауважень, що виникли в процесі виготовлення, які надійшли
Журнал ведеться керівником відділу продажів і являє собою добірку повідомлень про брак, з подальшим їх аналізом. На підставі отриманого аналізу, проводяться профілактичні заходи, спрямовані на попередження браку в майбутньому.

Додаток №2

Проходження замовлення на фрезерній ділянці.

1. Відділ продажів.

Розробка технологічної карти, стосовно до фрезування

Розробка технологічної карти на фрезерування проводиться репрографом. Технологічна карта являє собою електронний файл, що враховує особливості верстата, фрези і матеріалу, на якому проводиться фрезерування.

Експертиза технологічної карти, стосовно фрезерування перед передачею на виробництво

Експертиза технологічної карти проводиться керівником відділу продажів перед передачею у виробництво і передбачає діагностику параметрів виробу, відповідність їх супровідній документації та вимогам замовника.

2. Виробництво.

Експертиза документації перед передачею на фрезерування

Експертиза документації проводиться начальником виробництва перед передачею в цех і передбачає діагностику, сформованого менеджером електронного бланка замовлення, на наявність повної інформації про виріб (параметри виробу, основні матеріали, технічні особливості).

Діагностика і корегування необхідних матеріалів, комплектуючих та інструментів

Діагностика матеріалів наявності їх на складі. Діагностика проводиться відразу ж після надходження бланка замовлення на виробництво. Коригування матеріалів, закладених в кошторис, може проводитися начальником виробництва, в разі виниклої виробничої необхідності. Проведене коригування, не повинне впливати на якість і зовнішній вигляд, а також терміни виготовлення виробу. Заміна матеріалу для фрезерування, в обов’язковому порядку, повинна бути узгоджена з керівником магазину «Рекламіст»

Підготовка супровідної документації (бланк замовлення, креслення) при передачі на фрезерування

Підготовка супровідної документації проводиться начальником виробництва і передбачає друк бланка замовлення, масштабного макета, з подальшою передачею на фрезерування

Експертиза технологічної карти, перед фрезеруванням

Експертиза технологічної карти проводиться фрезерувальником, перед передачею фрезерування і передбачає діагностику електронного файлу, параметрів виробу, відповідність їх супровідній документації та вимогам замовника
Тестування готового виробу перед відвантаженням

Тестування проводиться майстром технологом виробництва, а в разі його відсутності начальником виробництва на відповідність якості фрезерування, обробки торців, швів і технічним параметрам, зазначеним в супровідній документації. Особливу увагу необхідно звернути на зовнішній вигляд виробу, на якому не допускаються відколи, подряпини, вм’ятини і т. Д.

Ведення журналів рекламацій і зауважень, що виникли в процесі виготовлення, які надійшли

Журнал ведеться майстром технологом зовнішньої реклами і являє собою добірку повідомлень про брак, з подальшим їх аналізом. На підставі отриманого аналізу, проводяться профілактичні заходи, спрямовані на попередження браку в майбутньому.

7. Відділ продажів.

Ведення журналів рекламацій і зауважень, що виникли в процесі виготовлення, які надійшли
Журнал ведеться керівником відділу продажів і являє собою добірку повідомлень про брак, з подальшим їх аналізом. На підставі отриманого аналізу, проводяться профілактичні заходи, спрямовані на попередження браку в майбутньому.