Наказ про закупівлю матеріалів і підготовку рахунків на оплату

З метою підвищення ефективності та оптимізації діяльності підприємства, а також для більш раціонального і економного використання матеріальних ресурсів, попередження втрат і невиробничих витрат покласти на відділ логістики наступні завдання:

Витримувати обґрунтовані терміни закупівлі матеріалів (матеріали, закуплені раніше наміченого терміну, лягають додатковим навантаженням на оборотні фонди підприємства, а запізнення в закупівлях може зірвати виробничу програму або призвести до її зміни).

Забезпечити точну відповідність матеріалів, що поставляються з виробничими потребами (надлишок або недостатня кількість матеріалів, негативно впливає на баланс оборотних фондів і отримання планованого прибутку).

Дотримуватися вимоги до якості і технічних характеристик матеріалів, що закуповуються для виробничих потреб.

Здійснювати постійний пошук виробничих матеріалів для виробництва за мінімальною (альтернативною) вартістю.

Рахунок до оплати, на закупівлю матеріалів, візуються технічним директором з зазначенням статті витрат і найменуванням виробничої дільниці, до якого відносяться відповідні витрати. На бланку рахунку, отриманого від постачальника, навпроти кожного найменування матеріалу, потрібно вказати номер замовлення, для якого він закуповується або зробити позначку «склад», якщо матеріал закуповується для поповнення ліміту складу.

Контроль виконання даного наказу доручається технічному директору підприємства.

Директор ___________________