Повідомлення про брак на виробництві зовнішньої реклами

1. Підрозділ ___________________________________________________________________________
2. Номер замовлення _______________
3. Назва забракованого виробу ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
4. Замовник ________________________________________________________________________________
5. У чому полягає брак і його причини ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
6. Кількість забракованої продукції ________________________________________________________
7. Брак можна виправити чи ні __________________________________________________________________
8. Вартість браку за статтями витрат:

Статті витрат Вартість витрат, грн.
Матеріали
Заробітна плата
Інші виробничі витрати
Транспортні витрати

Коментар:_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Ознайомився:
ПІБ ________________________________Посада___________________Підпис__________________
ПІБ ________________________________Посада___________________Підпис__________________
ПІБ ________________________________Посада___________________Підпис__________________

Склав _______________ __________________________ Дата________________