Що таке коефіцієнт різання і коефіцієнт залишку цілого в налаштуваннях матеріалів для друку?

Ці коефіцієнти використовуються тільки в тому випадку, якщо виріб по одній зі сторін поміщається на матеріал, а по інший ні, в інших випадках коефіцієнти ніяк не впливають.

Програма намагається оптимально (так щоб було якомога менше залишків) розкласти виріб на рулон певної ширини. Але навіть людині це завдання не здасться простий, не кажучи вже про машину.

Для прикладів будемо використовувати виріб розміром 1,5 х 0,3 м і матеріал для друку шириною 1 м з шириною друку 0,95м. Для розуміння домовимося більшу сторону виробу називати шириною, а меншу довжиною.

Приклад: При спробі розкласти виріб на матеріал маємо кілька варіантів:

  • друкувати цілим шматком, тоді залишок складе (0.95 – 0.3) * 1.5 = 0,975 м. кв.
  • друкувати шматками 0.95 х 0.3 і (1.5 – 0.95) 0.55 х 0.3 м., в цьому випадку залишок складе (0,95 – 0,55) * 0,3 = 0,12 м. кв.

Коефіцієнт різання визначає мінімальне відношення більшої сторони виробу до ширини рулону, при якому розкладається виріб шматками.

Тобто: при коефіцієнті різання 1,5, виріб шириною менше (0,95 * 1,5) = 1,425 м програма не зважатиме на результати з різанням.

Далі програма порівнює залишок який вийшов при розкладанні з різанням і без різання, і якщо залишок від цілого більше порога відходу * і залишок без різання більше залишку з різанням більше коефіцієнта залишку цілого, то оптимальним вважається варіант з різанням.

Коефіцієнт залишку цілого визначає відношення залишку без різання до залишку з різанням, при якому залишок з різанням кращий.

Тепер розрахуємо у скільки разів залишок без відходу більше залишку з відходом 1,425 (залишок варіанту без різання) / 0,12 (залишок варіанту з різанням) = 11,875 це і є значення, яке порівнюється з коефіцієнтом залишку цілого.

У розглянутому нами випадку програма вважатиме за кращий результат без різання в тому випадку якщо коефіцієнт залишку цілого буде більше 11.875.

* Поріг відходу – значення в налаштуваннях матеріалів для друку. Вказує на мінімальний розмір відходу який не враховується в ціну замовнику.