Як показуються в програмі витрати підприємства?

Витрати в програмі Bon Sens проводяться за документами “Витрата грошових коштів” і “Прихід грошових коштів”. Розглянемо далі кожну операцію окремо.

Витрати при оплаті постачальнику

У документі “Витрата грошових коштів” при виборі операції “Оплата постачальнику” є заповнення полів “Стаття витрат” і “Підрозділ”. Якщо їх заповнити – інформація про витрати буде показана у звіті “Витрати підприємства”.

Виплата заробітної плати

У документі “Витрата грошових коштів” при виді операції “Виплата зарплати” зазначення даних по витратах не проводиться. Стаття витрат вказується в документі “Виплата зарплати”, де вона може бути заповнена вручну, або підставлена з документа “Прийняття на роботу” по співробітнику.

Переказ грошей

У документі “Витрата грошових коштів” при виборі операції “Переказ коштів” НЕ доступно заповнення полів “Стаття витрат” і “Підрозділ”. Переказ коштів з одного рахунку підприємства на інший рахунок не є витратами.

Повернення грошей покупцеві

У документі “Витрата грошових коштів” при виборі операції “Повернення грошей покупцеві” НЕ доступно заповнення полів “Стаття витрат” і “Підрозділ”. При проведенні цієї операції відбувається зменшення доходів, які показуються у звіті “Доходи підприємства”, але витрат не виникає.

Видача грошей співробітникові

У документі “Витрата грошових коштів” при виборі операції “Видача грошей співробітникові” є заповнення полів “Стаття витрат” і “Підрозділ”. Якщо ми видаємо кошти та не плануємо надалі оформлення документа “Авансовий звіт”, в якому співробітник вкаже куди він витратив кошти, необхідно заповнювати інформацію про витрати при видачі грошових коштів співробітнику. У цьому випадку витрати відразу ж позначаються у звіті “Витрати підприємства”. Якщо ж між видачею коштів і їх фактичним використанням співробітником проходить деякий час – рекомендується НЕ вказувати дані по витратах в документі “Витрата грошових коштів”, а оформити документ “Авансовий звіт”, де детально розшифрувати витрати за статтями.

Інші витрати коштів

У документі “Витрата грошових коштів” при виборі операції “Інші витрати” є заповнення полів “Стаття витрат” і “Підрозділ”. З цієї операції можна показувати, наприклад сплату податків, розрахунково-касове обслуговування рахунків в банку та інше.

Оплата від покупця

У документі “Надходження грошових коштів” при виборі операції “Оплата від покупця” НЕ доступно заповнення полів “Стаття витрат” і “Підрозділ”. При проведенні цієї операції відбувається збільшення доходів, які показуються у звіті “Доходи підприємства”.

Повернення грошей постачальником

У документі “Надходження грошових коштів” при виборі операції “Повернення грошей постачальником” є заповнення полів “Стаття витрат” і “Підрозділ”. Якщо ми заповнимо ці реквізити – відбудеться зменшення витрат підприємства, що буде показано у звіті “Витрати підприємства”. Необхідно вказувати таку ж статтю витрат і підрозділ, які були заповнені в документі “Витрата грошових коштів” при оплаті цьому постачальнику за ці товари/послуги, оскільки в цьому випадку відбудеться зменшення витрат саме за цією статтею.

Повернення грошей співробітником

У документі “Надходження грошових коштів” при виборі операції “Повернення грошей співробітником” є заповнення полів “Стаття витрат” і “Підрозділ”. Якщо при видачі грошей співробітникові ми вказували статтю витрат, тоді її необхідно вказати в цій операції, в цьому випадку відбудеться зменшення витрат у звіті “Витрати підприємства”. Якщо ж при видачі грошей стаття витрат не була вказана, а витрати детально розшифровані в Авансовому звіті, тоді вказувати статті витрат при поверненні коштів – НЕ треба.

Повернення заробітної плати

У документі “Прихід грошових коштів” при виборі операції “Повернення зарплати” є заповнення полів “Стаття витрат” і “Підрозділ”. Якщо ми заповнимо ці реквізити – відбудеться зменшення витрат підприємства, що буде показано у звіті “Витрати підприємства”. Необхідно вказувати статтю витрат, по якій сталася виплата зарплати співробітнику.

Інші надходження

У документі “Надходження грошових коштів” при виборі операції “Інші надходження” НЕ доступно заповнення полів “Стаття витрат” і “Підрозділ”. За допомогою даної операції можна показати: введення початкових залишків за грошовим рахункам, внесення коштів засновником та інші операції. Витрат в даній операції не виникає.

Інформація, зазначена в даному описі, може бути застосована з версіями програми 2.3.3 і вище.