Як отримати інформацію по головному контрагенту і його дочірнім контрагентам?

У звітах «Борги», «Розрахунки», «Контроль термінів оплат», «Замовлення на друк», «Статистика по друку», «Списання матеріалів на замовлення» є можливість вивести інформацію по головному контрагенту разом з його дочірніми контрагентами.

У картці контрагента необхідно заповнити поле «Головний контрагент» для головного і дочірніх контрагентів.

Наприклад, є у нас два контрагента: «Контрагент1» і «Контрагент2». У «Контрагент1» ми вказали його головним контрагентом, а у «Контрагент2» головним вказали «Контрагент1». У звітах якщо заповнене поле відбору по контрагенту значенням «Контрагент1» і встановлена позначка «по головному», тоді будуть виведені дані з документів, в яких у контрагентів встановлено головний контрагент «Контрагент1».

Головний контрагент не враховується при формуванні друкованих форм документів.

Ця функція доступна починаючи з релізу 2.0.9.