Як зробити, що б операції виробництва в калькуляції розраховувалися не по часу виконання, а за вартістю?

Для цього необхідно в розділі «Зовнішня реклама – Налаштування калькуляції – Тарифи зарплати за посадами» встановити для кожної посади тариф вартості за хвилину рівний «1». Далі у вікні «Налаштування операцій виробництва» для кожної операції змінити час виконання на вартість в національній валюті за одну одиницю виміру. Таким чином, програма буде розраховувати суму виконання операції виробництва як вартість за одиницю * кількість по операції.