Які формули використовуються при налаштуванні додаткових робіт з широкоформатного друку?

+ , – , * , / Арифметичні операції (додавання, віднімання, множення, ділення).
( Відкрити дужку
) Закрити дужку
( ) Відкриття і закриття дужки
? Це скорочена умова ЕСЛИ. Складається з трьох операндів. Якщо перша умова справжня, тоді береться значення другого операнда, інакше третього.

Приклад:
?(РазмерПоВертикали > 3, РазмерПоВертикали, РазмерПоГоризонтали).
В цьому випадку, якщо РазмерПоВертикали буде більше 3, тоді результатом буде значення РазмерПоВертикали (другий операнд), інакше значення РазмерПоГоризонтали (третій операнд).

> Знак більше для порівняння чисел
< Знак менше для порівняння чисел
= Знак дорівнює для порівняння чисел
Мин Отримати мінімальне зі значень. Можна передавати кілька параметрів (більше двох).

Приклад:
Мин(РазмерПоГоризонтали, РазмерПоВертикали). У цьому випадку результатом буде значення, яке є мінімальним з двох значень.

Макс Отримати максимальне з значень. Можна передавати кілька параметрів (більше двох).

Приклад:
Макс(РазмерПоГоризонтали, РазмерПоВертикали). У цьому випадку результатом буде значення, яке є максимальним з двох значень.

Окр Округлення числа за математичними правилами. Другим параметром після коми вказується до якого знака округляти.

Приклад:
Окр(2.34, 1) результатом буде значення 2.3
Окр(2.34, 0) результатом буде значення 2

Цел Отримує цілу частину числа.

Приклад:
Цел(2.3) результатом буде значення 2

1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 Цифри
. , Крапка і кома
Количество изделий Кількість виробів для розрахунку з таблиці «Матеріали»
Размер горизонтальный Розмір виробу по горизонталі з таблиці «Матеріали»
Размер вертикальный Розмір виробу по вертикалі з таблиці «Матеріали»
Длина реза Це довжина склейки виробу в метрах, яку програма розраховує в залежності від розкладання виробу на рулоні.
Параметр Список параметрів введених в табличній частині на закладці “Розрахунки”.